statická a projekční kancelář


Kdo jsme


Jsme statická a projekční kancelář se sídlem v Ostravě. Provádíme návrhy a optimalizace nosných konstrukcí, projektové dokumentace a statické posudky pro rekonstrukce bytů a bytových jader, stavby rodinných domů, průmyslových objektů, speciálních základových konstrukcí apod. Dále provádíme stavební poradenství, stavební dozory, kontroly projektové dokumentace vč. otisku "kulatého razítka" pro obory pozemní stavby a statika a dynamika staveb. Veškeré statické posudky a projekty zpracováváme dle aktuálně platných českých a evropských technických norem, tzv. eurokódů.

Co poskytujeme?

Naše služby


 • Statické posudky pro rekonstrukce bytů a bytových jader.
 • Statické posudky pro novostavby rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů.
 • Statické posudky geotechnických konstrukcí (výpočty stability svahů, opěrných zdí, mikropilot atd.).
 • Diagnostika poruch a technicko-bezpečností dohled.
 • Návrhy sanací a statického zajištění staveb.
 • Optimalizace nosných konstrukcí staveb.
 • Kontroly projektové dokumentace.
 • Architektonické studie a 3D vizualizace.
 • Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
 • Projektové dokumentace pro stavební povolení.
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Autorské dozory.
 • Technické dozory investora.
 • Stavební poradenství.
 • Komplexní služby autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb.

Orientační ceník statických posudků


Od 1500 Kč bez DPH - odborná konzultace včetně krátké písemné zprávy, účast na kontrolním dni stavby, jednoduché statické posouzení bez statických výpočtů (např. posouzení otvoru v nenosné stěně, vybourání nenosné příčky atd.)

Od 3500 Kč bez DPH - jednoduché statické posudky včetně jednoduchých statických výpočtů a návrhu řešení (např. otvor v nosné stěně zděného domu, nové bytové jádro panelového domu včetně změny dispozice nenosných příček a úpravy podlah, posouzení opěrných stěn).

Od 6 500 Kč bez DPH - složitější statické posudky včetně statických výpočtů a návrhu řešení (např. nový otvor v nosné stěně panelového domu, posouzení stávajícího krovu vlivem úprav nebo nového zatížení, novostavba, příp. rekonstrukce rodinného domu atd.).

Od 12 500 Kč bez DPH - statický posudek pro novostavbu, příp. rekonstrukci bytového domu, průmyslových objektů atd.

Hodinová sazba 490 Kč bez DPH.

Certifikáty

Osvědčení o autorizaci

Těšíme se na spolupráci!


Ing. Richard Šimek

Sídlo firmy: Oty Synka 1830/22, Ostrava - Poruba, 708 00 Česká republika

IČ: 03208095, DIČ CZ8512125996